Sead Porobić

Poetry

Together with Alida Bremer, Stevan Tontić and Verica Tričković, Sead Porobić has translated the volume of poetry sám mrmor sam. Njemačka lirika 1999–2019.

Books