Shkëlzen Maliqi

Fiction
Albanian
Croatian
Serbian
Kosovo

Shkëlzen Maliqi u lind në vitin 1947 në Rrahovec (Kosovë) dhe është filozof, analist, kritik arti dhe përkthyes. Prej vitit 1980 ka botuar një sërë librash shkencorë në shqip, serbisht dhe anglisht. Ndër përkthimet nga shqipja në serbisht dhe kroatisht ka vepra nga autorë si Ali Podrimja, Ismail Kadare, Bashkim Shehu, Arben Idrizi, Veton Surroi, Jeton Neziraj dhe Astrit Salihu.